درباره ی کارتوشه

درباره ی کارتوشه

برنامه ریزی انجام همه گونه خدمات مورد نیاز با قیمت و کیفیت رقابتی.

برای انجام خدمات نیاز نیست دنبال سرویسکار بگردید کافیست پروژه خود را در کارتوشه تعریف نمائید و منتظر دریافت پیشنهاد قیمت از سرویسکاران مختلف باشید.

انتخاب سرویسکار بر عهده شما می باشد.

در انتخاب سرویسکار عجله نکنید. با مطالعه نظرات سایر مشتریان و قیمت های دریافتی و رتبه سرویسکار، بهترین سرویسکار را انتخاب نموده و در پایان سرویسکار را ارزیابی نمائید.

Kartushe | All right reserved © | App And Portal Programmed By Developer | Html Design by Mr.Omidi