قوانین استفاده

شرایط استفادۀ مشتریان

اپلیکیشن کارتوشه توسط تیم مهندسی کارتوشه طراحی و اجرا گردیده است و تحت شرایط زیر به کاربران خدمات ارائه می نمایند؛ بر این اساس، ضروري است پیش از استفاده از خدمات کارتوشه، این شروط را به دقت مطالعه فرمایید. استفاده از کارتوشه به منزلۀ قبول تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلااعتبار می نماید.


1- کلیه اطلاعات درج شده در اپلیکیشن محرمانه تلقی شده و منتشر نخواهد گردید. نگهداری از این اطلاعات تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
2- کارتوشه در انتشار و یا عدم انتشار خدمات مندرج در اپلیکیشن به صلاحدید تیم کنترلی مختار می باشد.
3- کارتوشه نقشی در معرفی و یا تائید صلاحیت هیچ یک از طرفین خدمت را ندارد و صرفا بستر ارتباطی طرفین را فراهم می آورد.
4- کارتوشه هیچ گونه وجهی را بابت ارائه این سرویس دریافت نمی نماید.
5- کارتوشه ممکن است در راستای بهبود یا اصلاح خدمات شرایط استفاده از خدمات اپلیکیشن را در طول زمان تغییر دهد. این تغییرات به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید.
6- هرگونه کپی برداری از ایده و نقل قول به شرط رعایت اصول حرفه ای تجارت و رقابت مجاز می باشد.
Kartushe | All right reserved © | App And Portal Programmed By Developer | Html Design by Mr.Omidi